Minimalni pozadavky na bezpecnost stroje

Každý podnik, ve kterém jsou připraveny technologie související s nebezpečím výbuchu, je povinen mít certifikát ochrany proti výbuchu. Zákon vyžaduje a aby takový materiál byl stanoven zaměstnavatelem, např. Ředitelem závodu, prezidentem, vlastníkem společnosti atd.

Dokument o ochraně před začátkem je nezměněn právem EU a vnitřními normami. Striktně definovaná pravidla určují, co by mělo být v textu uvedeno, v jakém pořadí by měla být data poskytnuta údajům.

Rozdělený dokument existuje ve třech částech.

První z nich má všechny informace o nebezpečí výbuchu. Prostory společnosti s nebezpečím výbuchu jsou jasně uvedeny. V závislosti na počtu a síle nebezpečí je prostor rozdělen do oblastí s nebezpečím výbuchu. V počtu fází dokumentu na ochranu před výbuchem je také vybráno krátké shrnutí stávajících ochranných opatření.

Druhá polovina dokumentu obsahuje relevantní informace kombinované s analýzou hrozby a rizika výbuchu. Existují způsoby, jak zabránit výbuchu a má se za to, že nabízí ochranu před škodlivými účinky výbuchu. Druhá část také specifikuje technická a organizační bezpečnostní opatření.

Třetí část dokumentu o ochraně proti výbuchu se skládá z reklamy a podkladů. Zde jsou vybrány protokoly, výpovědi, potvrzení a metody. Obvykle jsou popsány ve formě uspořádaného seznamu nebo prohlášení bez přílohy.