Psychika jak zhubnout

V podmínkách prachového ovzduší u látek, které představují nebezpečí výbuchu, je užitečné používat zařízení a staveniště certifikovaná ATEX navržená a vyrobená v souladu se zásadou ATEX fungující na území EU.

V podnikání, v podmínkách poprašování práškovými barvami, jemným uhlím nebo prachem organického původu (např. Dřevo, je v první řadě nezbytné zajistit odpovídající odstranění prachu. Efektivní odprášení ATEX (atex odprašování prachu úspěšně eliminuje většinu hrozeb, ale pro efektivní pomoc každému je nutné zavést správně hotová a možná dobrá technická, technologická a procedurální řešení. Takže jaká řešení?

Probíhá odprášení ATEXPři provádění je odprášení ATEX (v souladu s evropskými směrnicemi sníženo na:- použití místních výfukových plynů, které by měly být umístěny v blízkosti zdrojů emitujících potenciálně výbušné znečištění, extraktory jsou samonosné zbraně, průmyslové kukly nebo speciální stěrky,- pravidelné vysávání povrchů, kde se tvoří prachové shluky (jako důkaz kolem obráběcích strojů, pro tuto položku by měly být použity průmyslové vysavače,- dobré uzemnění pracovních nástrojů a individuální odprašovací instalace, protože zřídka může způsobit statickou elektřinu - uzemnění této události zabrání,- správná konstrukce kanálů pro odsávání prachu a ochrana proti erozi,- používání ventilátorů, filtrů a odprašovacích doplňků navržených společně s poradenstvím ATEX a majících dobré certifikáty.Pro maximální možnou ochranu před výbuchem by měla být odprašovací zařízení ATEX vybavena hasicími (požárními a / nebo požárními styly uvnitř samotných zařízení.