Ucetnictvi bydgoszcz

Válec hrd je komplikovaný válec, který existuje s rychlootevíracím ventilem. Válce obsahují hasicí prostředek, který tvoří za stálého tlaku. Konstrukce příslušného válce umožňuje velmi rychlé zavedení hasicího prostředku do místnosti chráněného zařízení.

Válce HRD jsou primárně spojeny s protipožární ochranou přístrojů ve formě nebezpečí, jako důkaz, kdy je třeba zahrnout hořlavé produkty. Patří mezi ně filtry, míchačky, sila, cyklony, granulátory a sušičky.Kromě toho mohou být válce použity jako ochrana před výbuchem přístrojů, potrubí, potrubí, nádrží, jedná se o prostředí, ve kterém jsou přítomny prachové třídy ST1-ST3, jakož i alkoholy a hybridní směsi. Toto je téměř všechna průmyslová odvětví.Je třeba si uvědomit, že tato zařízení musí být zahrnuta do certifikátů, konkrétně o systému potlačení výbuchu a hašení bariéry. V případě výbuchu je to osvědčení FSA notifikovaného orgánu č.: FSA 09 ATEX 1595X. Úspěch hasicí bariéry však spočívá v certifikátu oznámeného subjektu FSA č. FSA 09 ATEX 1596X.

Přípustný objem válce je pět litrů. Válce musí být uzavřeny uzavřenou ocelovou membránou. Dotyčné lahve nesmí během servisních prací představovat žádné nebezpečí. Válce by měly být aktivovány s minimálním napětím 100 / 300V, aby nedošlo k aktivaci náhodným napětím. Tam jsou nepochybně hrd válce s mnohem větším objemem, zatímco v klubu jsou vyráběny s úměrně větším napětím.Typickými realizačními válci jsou prášek. Směs tohoto prášku po rozprašování snižuje explozivní tlak. Děje se tak neutralizací výbušné prachové atmosféry.Tam, kde použití obyčejných práškových lahví může přinést větší obrázky než výhody, jako například ve farmaceutických kancelářích, v potravinářském průmyslu, samozřejmě se používají hrd válečky.Tam jsou také hrd válce naplněné párou. Mohou vodu při teplotě vyšší než je bod varu. Vodní pára má za cíl potlačit výbuch.Stručně řečeno, válce jsou systémem potlačení výbuchu. Ve všech organismech hrd působí vedle dekompresního systému pro odlehčení výbuchu a izolační systém výbuchu.